VERBUM

Petr Dvořák

Doc. Petr Dvořák, PhD. (1970) vyštudoval filozofiu, anglistiku, učiteľstvo náboženstva a matematiky. Vedie Oddelenie pre štúdium antického a stredovekého myslenia na Filozofickom ústave AV ČR v Praze. Zároveň vyučuje filozofii a logiku na Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Publikuje v odbore dejín filozofie a teológie (stredoveká a ranonovoveká scholastika) a súčasnej analytickej filozofie a logiky.

Ďalšie texty

Foto: Pixabay / designerpoint