VERBUM

Paul van Vulpen

Študoval ekonómiu, fyziku, IT-technológie a manažment na Utrechtskej univerzite v Holandsku. Momentálne na univerzite študuje na oddelení softvérových systémov v rámci štipendia od spoločnosti Centric. V Centricu, ktorý je najväčšou Holandskou firmou na predaj softvéru, aj pracuje ako líder decentralizovaného technologického výskumného tímu. After studying economics and physics as undergraduate and IT and management as master at Utrecht University, he studies under the Centric scholarship in the software systems department at Utrecht University. At the same time, he works at Centric where he leads the decentralised technology research group. Centric is the largest Dutch software vendor.

Ďalšie texty