Verbum
IMG_0310

Monika Šmeringaiová

Je politologičkou pôsobiacou na Univerzite Komenského v Bratislave. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá dopadom rodinnej politiky na fertilitu obyvateľstva v Európskej únii s osobitným dôrazom na Vyšehradskú skupinu. Absolvovala 32. formačno-akademický program SLH. Rada skúma ľudské správanie, diskutuje o kontroverzných otázkach a lyžuje v čerstvo napadnutom snehu. Pochádza zo Žiliny.

Texty autora