VERBUM

Michal Považan

Michal Považan získal v roku 2004 magisterské vzdelanie v odbore právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. A v roku 2007 magisterský titul v odbore politológia na Filozofickej fakulte UK. V rokoch 2009 – 2012 bol doktorandom v odbore teória a dejiny štátu a práva na právnickej fakulte. Po získaní titulu PhD. pracoval na fakulte ako odborný asistent. V súčasnosti pracuje ako asistent poslankyne parlamentu Anny Záborskej.

Ďalšie texty