Verbum
Dizajn bez názvu

Michal Žák

Vyštudoval architektúru a grafický dizajn v Bratislave a vo Wroclawe. Zaujíma sa o vzťah súčasného umenia a kresťanskej spirituality. Momentálne ako salezián v rehoľnej formácii študuje filozofiu na Inštitúte svätého Tomáša Akvinského v Žiline.

Texty autora