VERBUM

Matúš Béreš

Mgr. Matúš Béreš, PhD., je politológom a vzdelanie si rozšíril v odbore história a pedagogika. Študoval na UPJŠ v Košiciach, Prešovskej Univerzite v Prešove a na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave a absolvoval aj zahraničné študijné pobyty. Pôsobil v ústrednej štátnej správe a na univerzite, momentálne pracuje v bankovom sektore. Z histórie sa venuje regionálnym, najmä cirkevným dejinám svojho rodiska.

Ďalšie texty