VERBUM

Mark Regnerus

Je profesorom sociológie na Texaskej univerzite v Austine a vedeckým pracovníkom Austinského inštitútu pre štúdium rodiny a kultúry. Je autorom troch kníh z vydavateľstva Oxfordskej univerzity a takmer štyridsiatich odborných štúdií v recenzovaných vedeckých časopisoch. Je ženatý, s manželkou Deeann majú tri deti.

Ďalšie texty