Verbum

Kamila Bendová

Získala titul doktor prírodných vied a dlhodobo pôsobila ako odborná asistentka na Matematickom ústave Akadémie vied Českej republiky. Dvanásť rokov vyučovala logiku na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej. Pred Nežnou revolúciou bola disidentkou a aktivistkou. Bola manželkou Václava Bendu, má 6 detí a 21 vnúčat.

Texty autora