VERBUM

Ján Tkáč

Podieľa sa na tvorbe časopisu Verbum a je dramaturgom Verbum talkshow. Študoval hudbu na Pedagogickej fakulte UK, na bratislavskom Konzervatóriu a na University of Cambridge. Štúdium hudby dopĺňal filozofiou i teológiou na letných školách a kurzoch v Strednej Európe a v USA. Ako hudobný pedagóg spolupracoval s viacerými školami na tvorbe hudobného kurikula. Pracoval tiež v mediálnej a komunikačnej oblasti v rôznych médiách ako redaktor a moderátor, spolupracoval na občianskych, dobročinných a politických kampaniach. Publikoval v Postoji, Štandarde, denníku SME, .týždni, či vo vysielaní Rádia Devín. V súčasnosti je dirigentom zboru Eben ezer. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Ďalšie texty

Foto: FB / Skyva