VERBUM

Ján Mačutek

Ján Mačutek sa narodil v Prešove, vyštudoval matematiku na UK v Bratislave. Pracoval ako vysokoškolský pedagóg na UK v Bratislave a na Higher College of Technology v Muscate a ako výskumný pracovník na Univerzite v Grazi. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pra- covník v SAV v Bratislave a ako docent na UKF v Nitre. Je ženatý, s manželkou Magdalénou majú tri deti.

Ďalšie texty

Foto: Pixabay