Verbum
Ján Tomaštík

Ján Tomaštík

Dokončuje doktorandské štúdium v odbore Politológia na Masarykovej univerzite v Brne, kde sa zameriava na politickú filozofiu a prirodzené právo. V magisterskom štúdiu sa venoval na otázkam demokratizácie a ľudských práv, vzťahu medzi katolíckym politickým myslením a liberálnou demokraciou po 2. svetovej vojne. Pracoval ako Veritas Scholar v ADF International. Je absolventom Kolégia Antona Neuwirtha a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Texty autora