VERBUM

František Mikloško

Narodil sa v Nitre. V roku 1971 ukončil Prírodovedeckú fakultu UK, odbor matematika. V rokoch 1969 až 1989 sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi. V rokoch 1990 až 2010 bol poslancom v slovenskom parlamente. Dnes sa venuje publicistike. Je ženatý, žije v Bratislave.

Ďalšie texty

Foto: Važec. Andrzej Otrębski / Wikimedia Commons: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/