VERBUM

Dariusz Karłowicz

Poľský filozof, vysokoškolský učiteľ, publicista a vydavateľ. Je spoluzakladateľom a šéfredaktorom filozofickej ročenky Teologia Polityczna, spoluautorom týždenného televízneho programu Trzeci Punkt Widzenia (Tretí uhol pohľadu) a prezidentom Nadácie sv. Mikuláša. Jeho poslednou knihou je Téby — Smolensk — Varšava. O ilúzii netragickej politiky (2020). V roku 2019 vystúpil na Bratislavských hanusových dňoch s prednáškou Kríza európskej demokracie.

Ďalšie texty