VERBUM

Branislav Jeriga

Branislav Jeriga žije s manželkou a so synom vo Švédsku, kde je doktorandom na Štokholmskej univerzite v oblasti elektrónovej mikroskopie. V Štokholme navštevuje s rodinou Inštitút Krista Kráľa, najvyššieho kňaza (ICRSS), teda tradičné sv. omše, kde pôsobí aj ako člen zboru a jeden z kantorov gregoriánskeho chorálu.

Ďalšie texty

Foto: Pixabay / lbrownstone