VERBUM

Barbora Šmejdová

Barbora Šmejdová pôsobí ako odborná asistentka na Katolíckej teologickej fakulte UK, na Katedre cirkevných dejín a literárnej histórie. Zaoberá sa vzťahom teológie a literatúry. Svoj výskum o C. S. Lewisovi publikovala v knihe Rozumové argumenty a pohádkové světy: Jazyk apologetiky podle C. S. Lewise.

Ďalšie texty