VERBUM

Andrej Kutarňa

Andrej Kutarňa je cez deň manažérom v súkromnej sfére, po nociach doktorandom na Teologickej fakulte Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Popritom sa snaží venovať čas rodine, fotografii, dielni a v neposlednom rade aj vydavateľstvu Hesperion.

Ďalšie texty

Foto: Andrej Kutarňa